Privacy verklaring

Praktijk Dennerode respecteert en beschermt de privacy van al haar klanten, die in haar praktijk behandeld worden. Zij draagt er zorg voor dat alle clientgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. Hiervoor is de eed afgelegd, aan welke iedere geregistreerde therapeut, zich dient te houden.

Praktijk Dennerode hanteert de Europese Wet- en Regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens genaamd AVG.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In deze Privacy Verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

 • Vragen om uw toestemming als ik deze nodig heb voor het verwerken van uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en vooral deze te respecteren
 • Geen gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt

De gegevens die door mij worden verwerkt bestaan uit;

 • Gegevens die door u aan mij worden verstrekt
 • Naw gegevens- geboortedatum- telefoonnummer -mailadres
 • Medische achtergrond- relatienummer ziektekosten verzekering
 • Gebruik van medicatie- suppletie
 • Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn
 • U heeft het recht om inzage te hebben in uw eigen gegevens
 • Voetreflexpraktijk voor u is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Indien u na het doorlezen van deze Privacy Verklaring nog vragen heeft zal ik deze graag met u doornemen.